Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

why-such-a-big-deal-though
 
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
why-such-a-big-deal-though
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
why-such-a-big-deal-though
7713 e6c0
Reposted from4777727772 4777727772 viaunmadebeds unmadebeds
why-such-a-big-deal-though
2225 491b 500
Reposted fromjazziee jazziee viaunmadebeds unmadebeds
why-such-a-big-deal-though
9879 bbb9
Reposted from4777727772 4777727772 viaunmadebeds unmadebeds
why-such-a-big-deal-though

nevver: L’art de la conversation, René Magritte

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaunmadebeds unmadebeds

June 04 2018

why-such-a-big-deal-though
4480 f765 500
Reposted fromipo ipo viaWlodara Wlodara
why-such-a-big-deal-though
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaelinela elinela
why-such-a-big-deal-though
4727 0bc6 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaelinela elinela
2954 6bc6
Reposted fromitoweryou itoweryou viaelinela elinela
1222 2bb5 500
Reposted fromtrotzdem-dumm trotzdem-dumm viairmelin irmelin
5859 cc07
Reposted fromart-babbu art-babbu viaserenite serenite
why-such-a-big-deal-though
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaunmadebeds unmadebeds
why-such-a-big-deal-though
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaWlodara Wlodara
6843 90dd 500

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

why-such-a-big-deal-though
1041 0a29 500
Reposted frompiehus piehus viaWlodara Wlodara

June 02 2018

why-such-a-big-deal-though
3785 4a6c 500

.

Czerwona nić to starożytny mit, według którego nie ma żadnego znaczenia, w jakiego rodzaju związku tkwimy, ani też odległość dzieląca dwie kochające się osoby. Będą one zawsze ze sobą związane, choć może się zdarzyć, że dopiero pod koniec swojej drogi.

Ta czerwona nić symbolizuje przeznaczenie, jej cechą szczególną jest to, że nigdy nie może zostać zerwana, bez względu na rozwój wydarzeń.

Nie ma żadnego znaczenia czas, jakiego będziesz potrzebować do spotkania swojej drugiej połówki, ani też czas spędzony w samotności. Nawet jeśli mieszkacie w różnych stronach świata, ta symboliczna czerwona nić jest w stanie rozciągnąć się tak, że Wasze serca będą zawsze dzięki niej połączone.

Czerwona nić jest z Tobą od momentu narodzin i podąża za Tobą przez całe Twoje życie. Mówi się, że księżyc wyłania się co wieczór, aby osobiście ujrzeć każde nowo narodzone dziecko i połączyć ze sobą dwie nowe dusze specjalną nitką, która zostaje owiązana wokół palca każdego z dzieci. Zadecyduje ona o Twojej przyszłości i poprowadzi Twoją duszę przez życie tak, że nigdy nie zabłądzisz, nawet na krańcach świata.

"Mówi się, że w całym swoim życiu możesz mieć dwie wielkie miłości: jedna z nich dotyczy osoby, z którą się zwiążesz lub będziesz chciał żyć wiecznie; osoby, która może stać się matką lub ojcem Twoich dzieci… po prostu jest to ktoś, z kim będziesz chciał spędzić resztę swojego życia.

Ale mówi się także, że istnieje także druga wielka miłość, do osoby, którą zawsze stracisz. Do kogoś, z kim jesteś związany (związana) niewidzialną nicią już od momentu narodzin, tak mocno, że chemia panująca pomiędzy Wami będzie stanowiła przeszkodę uniemożliwiającą dotarcie do szczęśliwego finału.

Pewnego dnia ostatecznie zrezygnujesz z kolejnych starań… i zaczniesz szukać tego drugiego kogoś, kogo w końcu spotkasz. Ale miej świadomość tego, że nigdy nie będziesz w stanie spędzić każdej kolejnej nocy bez tęsknoty za dotykiem, pocałunkiem czy choćby szansą na jeszcze jedną rozmowę z tą pierwszą osobą.

Wiesz, o kim mówię, bo gdy czytasz te słowa, jego lub jej imię natychmiast przebiegło Ci przez myśl. Być może już dawno pozostawiłeś(-aś) tego kogoś za sobą, próbując zapomnieć o swoim cierpieniu i odnaleźć spokój (który w końcu nadejdzie), ale nie będzie ani jednego dnia, w którym ta osoba ponownie nie pojawi się w Twojej pamięci." (Paulo Coelho)

Od czasu do czasu oba opisywane rodzaje miłości kumulują się w tej samej osobie. Ale zazwyczaj występują jednak oddzielnie, w sposób ciągły generując u Ciebie jakąś formę żalu lub braku spełnienia.

Oba rodzaje miłości są niezbędne do życia jako takiego, tak więc należy być po prostu wdzięcznym losowi za możliwość przeżywania tak głębokich uczuć.

Ta hipotetyczna czerwona nić nie może być sterowana własną wolą lub świadomością. Nawet Twoja własna ignorancja nie jest w stanie jej zerwać, bo choć może być ona niewidoczna dla Ciebie, to nadal kieruje wieloma krokami i decyzjami, jakie podejmujesz w trakcie całego życia.

„Czerwona nić miłości” symbolizuje także okresy przed i po Twoim życiu, jest więc czymś, co potrafi na zawsze zmienić Twoją egzystencję i koncepcję samej miłości pojmowaną przez Ciebie. Czasami zbiegi okoliczności są tak silne, że nie da się uwierzyć w wyłącznie czysty przypadek.

Serce każdego człowieka na tej planecie przeplata się w jakiś sposób z drugą osobą w odwiecznej miłości. Możesz także spotkać określenia takie, jak bratnie dusze, czy też duchy o tym samym miejscu przeznaczenia… każde z nich dotyczy tak naprawdę tego samego zagadnienia.

Reposted fromLukrecja Lukrecja viaunmadebeds unmadebeds
why-such-a-big-deal-though
0887 67e5
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
why-such-a-big-deal-though
0881 164b
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...